Βενζινοκίνητος Αεροσυμπιεστής APACHE L10S χωρίς κινητήρα

apache_logo