Βενζινοκίνητος Αεροσυμπιεστής APACHE L10T χωρίς κινητήρα

apache_logo