Βενζινοκίνητος Αεροσυμπιεστής APACHE L50 χωρίς κινητήρα

apache_logo