Βενζινοκίνητος Αεροσυμπιεστής APACHE L50S χωρίς κινητήρα

apache_logo