Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος επιστροφής ή ακύρωσης της παραγγελίας του προϊόντος σε περίπτωση που κάποιο από τα χαρακτηριστικά ή τα μέρη του προϊόντος είναι διαφορετικά από ότι αναφέρονται και εμφανίζονται στις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της εταιρίας ή είναι ελλαττωματικά. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής του προϊόντος επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Όταν επιλέγεται ως τρόπος πληρωμής η κατάθεση χρηματικού ποσού σε τράπεζα, ανεξαρτήτως αν έχει επιλεγεί ως τρόπος παράδοσης μεταφορική εταιρεία ή Courier, το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάθεση ορίζεται από την εταιρεία στις 3 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Σε περίπτωση εκπόνησης του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα χωρίς η εταιρεία να είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με την ακύρωση.

Στην πολιτική επιστροφής ή ακύρωσης της παραγγελίας γίνονται δεκτά τα αιτήματα εφόσον γίνουν εντός 14 ημερών. Μετά το πέρας των ημερών αυτών υπόκεινται στις δεσμεύσεις τις εγγύησης που έχει το κάθε προϊόν.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αναίτια επιστροφή ή ακύρωση της παραγγελίας του προϊόντος, δικαιούται αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων του. Το κόστος των μεταφορικών του προϊόντος βαρύνει τον ίδιο και το αίτημα γίνεται γίνεται δεκτό εφόσον δεν έχει ανοιχτεί / καταστραφεί η συσκευασία του προϊόντος.

Σε περίπτωση που το προϊόν, ή μέρη αυτού, επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, για το κόστος της προκληθείσας ζημιάς.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που ενδεχομένως να προέκυψαν λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται με την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρημάτων.

Η επιστροφή των χρημάτων για την επιστροφή της παραγγελίας πρέπει να γίνεται από την εταιρεία εντός 30 ημερών, αποκλειστικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχτεί από τον πελάτη, και εφόσον το επιστραφέν προϊόν έχει προηγουμένως ελεγχθεί από τον τεχνικό της εταιρείας.

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα για λόγους ασφαλείας να πραγματοποιεί προς τους πελάτες μας τηλεφωνικές κλήσεις επιβεβαίωσης πριν την αποστολή της οποιασδήποτε παραγγελίας, με σκοπό την διευκρίνιση και την επιβεβαίωση των στοιχείων αποστολής. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε πελάτης δεν ανταποκριθεί στις κλήσεις αυτές εντός της ημέρας που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης παραγγελιών, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον πελάτη σχετικώς.

Σε περίπτωση που μια παραγγελία υποστεί κατάσταση αδρανοποίησης κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα διατήρησης της παραγγελίας ως ενεργή για 3 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας που έγινε η αρχική παραγγελία. Σε περίπτωση εκπόνησης του χρονικού αυτού περιθωρίου, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση – επικοινωνία εκ μέρους του πελάτη, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον πελάτη σχετικώς.

Τέλος, στην πολιτική των επιστροφών δε συμπεριλαμβάνονται προϊόντα τα οποία παραδίδονται στον πελάτη εφόσον πρώτα έχει γίνει ειδική παραγγελία για την κατασκευή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προϊόντα αυτά αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις και υπόκεινται στην πολιτική της εταιρείας.

Θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο ημερομηνιών στα παρακάτω τηλέφωνο 24950 31597.